afloat-fメイン画像

afloat-f

所在地: 東京都渋谷区
設計: 永山祐子建築設計

afloat-f

Location: Shibuya Ward, Tokyo
Architect: YUKO NAGAYAMA & ASSOCIATES

afloat-fサブ画像
afloat-fサブ画像2