SANNOMIYA 2016プロジェクト(街灯照明LED照明化計画)メイン画像

SANNOMIYA 2016プロジェクト(街灯照明LED照明化計画)

所在地:兵庫県神戸市
設計:ティーハウス建築設計事務所

SANNOMIYA 2016 Project

Location:Kobe City, Hyogo
Architect:ARCHITECTS TEEHOUSE

SANNOMIYA 2016プロジェクト(街灯照明LED照明化計画)サブ画像
SANNOMIYA 2016プロジェクト(街灯照明LED照明化計画)サブ画像2
SANNOMIYA 2016プロジェクト(街灯照明LED照明化計画)サブ画像